Verplichtingen van de huurder bij het einde van de huur

Over vastgoed
AXEL LENAERTS 110621 161 A5394 kopie2 | Axel Lenaerts

Verplichtingen van de Huurder bij het Einde van de Huur

Het einde van een huurperiode brengt een reeks verplichtingen met zich mee voor zowel huurders als verhuurders. Voor huurders is het cruciaal om deze verplichtingen te kennen en na te leven om problemen, zoals verlies van de huurwaarborg of juridische geschillen, te voorkomen.

In deze blog bespreken we de belangrijkste verplichtingen van huurders bij het beëindigen van een huurovereenkomst.

22959 AB | Axel Lenaerts
23243 AI | Axel Lenaerts
21286 AN | Axel Lenaerts

Opzegging van de Huur

Opzegtermijn:

 • Voor het opzeggen van een huurovereenkomst moet de huurder drie maanden opzegtermijn in acht nemen. Hou ook rekening met een eventuele schadevergoeding indien het contract vroegtijdig wordt opgezegd.
 • Is het de verhuurder die de overeenkomst opzegt? Dan moet er een opzegtermijn van zes maanden in acht genomen worden.
 • Voor studentenhuur geldt meestal een opzegtermijn van twee maanden.


Opzegging schriftelijk indienen:

 • De opzegging moet schriftelijk en aangetekend gebeuren. Dit zorgt voor een officieel bewijs van de opzegging en de start van de opzegtermijn.
 • Vermeld de reden van opzegging, de opzegtermijn en de einddatum van de huurperiode.
GERAARDSBERGSE STEENWEG 137 B OOSTERZELE 5 | Axel Lenaerts

Oplevering van de Woning

Plaatsbeschrijving:

 • Zowel bij het begin als bij het einde van de huurperiode moet een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Dit document beschrijft de staat van de woning en wordt door zowel huurder als verhuurder ondertekend.
 • De eindplaatsbeschrijving wordt vergeleken met de initiële plaatsbeschrijving om eventuele schade te identificeren.


Herstellingen en Onderhoud:

 • De huurder moet de woning in dezelfde staat opleveren als bij het begin van de huurperiode, rekening houdend met normale slijtage.
 • Eventuele schade die niet onder normale slijtage valt, moet door de huurder worden hersteld. Dit kan gaan om beschadigde of bevuilde muren, gebroken ramen, defecte lampen, .. .
 • Bijkomstig is het ook een verplichting van de huurder om bepaalde installaties te laten nazien door een erkende vakman. Het kan hier gaan over de verwarmingsinstallatie, ventilatiesysteem, airco of andere benoemde installaties die vermeld staan in het huurcontract.


Schoonmaak:

 • De woning moet grondig worden schoongemaakt. Dit omvat het reinigen van vloeren, muren, sanitair, en keukentoestellen.
 • Vergeet niet om ook de kelder, zolder, garage en eventuele buitenruimtes, zoals een tuin of terras, schoon te maken.
AXEL LENAERTS Reportage 29 10 21 4 B1 A9483 ONBEWERKT | Axel Lenaerts
21538 AH kopie | Axel Lenaerts
21538 E | Axel Lenaerts

Administratieve Verplichtingen

Energieleveranciers en Nutsvoorzieningen:

 • De huurder moet de meterstanden van gas, water, en elektriciteit opnemen en doorgeven aan de desbetreffende leveranciers.
 • Zorg ervoor dat de contracten worden overgedragen aan de verhuurder of de nieuwe huurder, afhankelijk van de afspraken.


Adreswijziging:

 • Geef je adreswijziging tijdig door aan de gemeente, de bank, verzekeringen, en andere relevante instanties.
 • Overweeg om een postdoorstuurservice aan te vragen bij Bpost om er zeker van te zijn dat je geen belangrijke post mist.
AXEL LENAERTS Reportage 29 10 21 4 B1 A8986 ONBEWERKT | Axel Lenaerts

Financiële Verplichtingen

Huurwaarborg:

 • De huurwaarborg moet door de verhuurder worden terugbetaald, verminderd met eventuele kosten voor herstellingen of onbetaalde rekeningen.
 • Indien er discussie is over de terugbetaling van de waarborg, kan bemiddeling of tussenkomst van een vrederechter nodig zijn.


Laatste Huurbetaling:

 • Zorg ervoor dat alle huurbetalingen tot en met de laatste maand correct zijn voldaan. Controleer ook of er geen achterstallige kosten zijn voor bijvoorbeeld nutsvoorzieningen of gemeenschappelijke kosten.


Overdracht van de Sleutels

Sleutels en Toegangskaarten:

 • Alle sleutels en eventuele toegangskaarten moeten worden teruggegeven aan de verhuurder. Dit omvat sleutels voor de voordeur, postbus, kelder, en eventuele gemeenschappelijke ruimtes. Verlies van sleutels, badges, afstandsbedieningen zullen steeds vergoed moeten worden.
19950 J | Axel Lenaerts

Conclusie

Het naleven van de verplichtingen bij het einde van een huurovereenkomst zorgt voor een vlotte afhandeling en voorkomt conflicten. Door de opzegtermijn in acht te nemen, de woning netjes en in goede staat achter te laten, en alle administratieve en financiële zaken op orde te hebben, kan de huurder met een gerust hart verhuizen. Mocht je vragen hebben of ondersteuning nodig hebben bij het beëindigen van je huurcontract, neem dan contact op met een huurdersbond of juridisch adviseur.

Verkoop
Professioneel advies
bij de verkoop
van je woning?
Wij staan klaar
Nieuwsbrief
Mis geen
vastgoednieuws.
Axel Lenaerts | Axel Lenaerts
VRAGEN?
Contacteer ons