Beheer

Taken

De vastgoedbeheerder houdt eraan volgende taken uit te voeren:

– een huurder te zoeken aan de overeengekomen voorwaarden en te waken over de goede naleving van huurovereenkomst.
– de huurgelden te ontvangen en hiervoor geldig kwijting en ontlasting geven.
– het toezicht uit te oefenen over het verhuurde pand.

Prestaties

De vastgoedbeheerder verplicht zich tot volgende prestaties ten overstaan van de opdrachtgever:

– Regelmatig een rekeninguittreksel overmaken met inkomsten en uitgaven, het beschikbaar saldo overmaken.
– De eigenaar in kennis stellen van iedere opzeg, herverhuring, ieder belangrijk werk, iedere belangrijke juridische stap en zal zich daarbij schikken naar de instructies van zijn opdrachtgever voor zover de onderrichtingen uitvoerbaar zijn.
– Bij het einde van de overeenkomst, de gelden van de opdrachtgever overmaken en alle documenten en contracten in verband met het beheer terugzenden.