Wanneer heeft een makelaar recht op commissie?

Wanneer de makelaar erin slaagt om de woning effectief te verkopen of verhuren aan de afgesproken prijs, heeft hij recht op de afgesproken commissie. Zelfs indien de akte niet kan worden verleden door een fout van de verkoper heeft de makelaar recht op zijn ereloon. Ook indien je vastgoed tot 6 maanden na het einde van de opdracht wordt verkocht aan iemand waar de makelaar voordien informatie aan heeft verschaft, heeft hij recht op deze commissie. Elke vastgoedmakelaar dient bij beƫindiging van de opdracht binnen de 7 dagen een lijst van gecontacteerde klanten over te maken. Verkoop je zelf of via een andere makelaar nadien aan iemand op de lijst ben je ook de eerste makelaar 100% commissieloon verschuldigd.

Commissieloon makelaar

Opdrachtgever-consument wetgeving

Wanneer je een vastgoedmakelaar een opdracht tot bemiddeling geeft, dient deze opdracht te voldoen aan allerlei regels ter bescherming van de opdrachtgever-consument. Hieronder leggen we kort de belangrijkste aandachtspunten uit:

 

* Alles moet steeds op papier worden vastgelegd. Er moet een schriftelijke opdracht ondertekend worden. Volgende aspecten moeten zeker in je contract staan: de prijs, de voorwaarden, eventuele onderhandelingsbevoegdheid, datum en plaats, de duurtijd van de overeenkomst en de opzegmogelijkheid.

* Er geldt ook een bedenktijd. Dit wil zeggen dat je als particulier 7 tot zelfs 14 dagen na tekenen van de opdracht nog kan afzien van het contract (en dit zonder bijkomende kosten). Let wel op, dit is enkel van toepassing op het contract met de makelaar zelf, niet op de huur- of koopovereenkomst.

* Heel wat makelaars vragen exclusiviteit. Dit wil zeggen dat je enkel op hen beroep doet voor het verkopen of verhuren van jouw woning. Zie dit echter niet als een nadeel. Jouw vastgoedmakelaar zal zich 100% engageren en zal er alles aan doen om een goede samenwerking met jou te garanderen.

* Verder heeft de makelaar een informatieplicht. Hij moet jou dus regelmatig (minstens maandelijks) op de hoogte houden van welke acties hij onderneemt voor de verkoop of verhuur van jouw woning.

* Als je als eigenaar beslist (tijdens de loop van het contract) om het pand toch niet te verkopen/verhuren, dan heeft de makelaar recht op een schadevergoeding. Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook: als de makelaar zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de eigenaar recht op een schadevergoeding.

 

Heb je nog vragen over de wetgeving? Aarzel niet om ons te contacteren. Wij helpen je graag!