Appartementen op maat van ‘Sex and the city’-generatie
Het aantal singles in België blijft toenemen. Tegen 2060 zal de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan. En dat vraagt een omslag in het woonbeleid. Vooral twintigers en dertigers zoeken meer en meer naar éénpersoonswoningen.

Ook wij lazen de cijfers van het Federaal Planbureau ergens midden maart met grote ogen. In 2016 bestond één op de drie huishoudens nog uit één persoon, in 2060 zal dat de helft zijn. De trend dat we steeds kleiner gaan wonen zet zich dus stevig door.

Waarom het wél fijn is om alleen te zijn

Ieder van ons is een kind van deze tijd. Een tijd die razend snel gaat en constant om veranderingen vraagt. Ook in ons woonbeleid. Steeds meer mensen vallen alleen of kiezen er bewust voor om alleen te blijven. Ouderen wonen daarom langer thuis, maar vooral de jongere generatie kiest voluit voor de vrijheid van het leven alleen. Een groot aantal jonge migranten zorgt er bovendien voor dat de vergrijzing grotendeels teniet wordt gedaan. Vooral de grootstad spreekt heel wat happy singles aan vanwege de economische en culturele opportuniteiten. Deze ‘Sex and the city’-generatie wil volop genieten van de diversiteit aan activiteiten binnen het stedelijk weefsel.

Scandinavische aanpak

De resultaten van het Planbureau stemmen tot nadenken, ook voor ons als makelaar. De markt verandert almaar sneller. Een zogeheten ‘singlereflex’ is broodnodig om de alleenstaanden niet blijvend te benadelen. De roep om kleiner te wonen klinkt dan ook steeds luider. Philippe Donnay van het Federaal Planbureau sprak een tijdje terug nog van een Scandinavische aanpak met woningen van 50 tot 65 m². Dat lijkt inderdaad de toekomst te worden. Ons woningbestand is voor een groot stuk gericht op woningen mét kinderen. De mensen die ouder worden, blijven daar vaak in wonen. Twintigers en dertigers die kinderloos blijven of gescheiden zijn hebben andere woonbehoeften. Er is nog héél wat werk aan de winkel, zoals zorgen voor kleinere appartementen die betaalbaar zijn. Uiteindelijk hebben ook singles een baksteen in de maag.