Exclusieve verkoopopdracht toevertrouwen aan makelaar?

Heel wat makelaars vragen exclusiviteit. Dit wil zeggen dat je enkel op hen beroep doet voor het verkopen of verhuren van jouw woning. Zie dit echter niet als een nadeel. Jouw vastgoedmakelaar zal zich 100% engageren en zal er alles aan doen om een goede samenwerking met jou te garanderen.

Exclusieve verkoopodracht: voordelen voor de makelaar

Exclusieve verkoopopdracht makelaar

* De makelaar kan alle informatie verzamelen, over het goed en de verkoper, om zo naar zijn beste vermogen het dossier voor de notaris samen te stellen.

* De makelaar krijgt de garantie dat hij, als voor de verkoop een realistische prijs werd overeengekomen, een commissie ontvangt voor zijn persoonlijke inzet en zijn investeringen in publiciteit. De publiciteit is volledig ten laste van de makelaar, uitgezonderd andersluidend voorafgaand akkoord. De vastgoedmakelaar heeft er dus alle belang bij zich ten volle in te zetten om de verkoop snel maar vooral goed te sluiten.

* De relatie met de verkoper zal vlotter verlopen, want deze berust op een wederzijds vertrouwen.

* Als de makelaar zich, na voorbereidend werk, bezighoudt met exclusieve opdrachten aan een zeker tarief, kan hij deze sneller en beter realiseren. De vastgoedmakelaar wordt ertoe aangezet de zaken vooraf beter te bestuderen en zal ze bij de verkoop beter kunnen voorstellen.

Exclusieve verkoopodracht: voordelen voor de verkoper

* Als de vastgoedmakelaar een exclusieve verkoopopdracht werd toevertrouwd, neemt hij rustig de tijd om de ernst en de solvabiliteit van de kandidaat-kopers na te gaan. Hij laat niet om het even wie iets ondertekenen om als eerste de zaak vast te leggen.

* Het goed zal niet meer in waarde verminderen, of vervallen in een reclamepatchwork van makelaarskantoren.

* Bij een probleem is de vastgoedmakelaar aan wie de exclusieve verkoopopdracht werd toevertrouwd en van wie de naam in de overeenkomst vermeld staat, de enige verantwoordelijke.

* Door één enkele makelaar te kiezen, maakt de verkoper deze makelaar des te meer verantwoordelijk en aanvaardt hij geen enkel excuus om niet alle nodige inspanningen te leveren, financiële en andere, teneinde beter en sneller te verkopen.

* De verkoper loo

pt niet het risico meerdere malen naar de commissie te worden gevraagd, en te worden verplicht tot betalen, als de koper zich heeft aangemeld in meerdere kantoren, zoals dat vaak het geval is.

Exclusieve verkoopodracht:  Voordelen voor de koper

* De verkoper hoeft niet alle kantoren af te lopen om te weten wie aan de laagste prijs verkoopt.

* De verkoper weet dat hij met een erkend en ernstig persoon handelt. Hij voelt zich gerustgesteld.

* De informatie die hij krijgt, is betrouwbaar.

* De transactie gebeurt in alle duidelijkheid, want de makelaar loopt geen enkel risico dat de zaak hem ontglipt als hij de naam van de eigenaar of andere belangrijke informatie doorspeelt aan de koper.

* De vastgoedsector wordt steeds complexer, zowel administratief als fiscaal en financieel gesproken. Het kleinste probleem, of de kleinste fout kan de verkoop onherroepelijk blokkeren. Erger nog, men kan u verplichten de transactie nietig te verklaren, alle of een deel van de gebouwen af te breken, erfdienstbaarheden over te nemen … Het is raadzaam zich te wenden tot iemand die het dossier door en door kent, en niet tot een zooitje amateurs, die misschien vaart achter de zaak zetten, maar niet bijzonder goed ingelicht zijn.

Een exclusieve verkoopopdracht toevertrouwen aan een vastgoedmakelaar, is de juiste manier van werken.

Wees dus uiterst attent en kritisch bij jouw keuze van een makelaar: en laat hem daarna met de nodige waardigheid en rust zijn taak volbrengen, zodat hij naar best vermogen uw belangen kan verdedigen.

Heeft u nog vragen over exclusieve verkoopopdrachten? Aarzel niet om ons te contacteren.