Huis verkopen na scheiding

Wanneer jij en je partner besluiten om te gaan scheiden, zullen er heel wat zaken geregeld dienen te worden betreffende de woning. Besluiten jullie om één van de twee uit te kopen, of willen jullie het huis verkopen na de scheiding? Je kan dit zelf doen of je laten bijstaan door een vastgoedmakelaar. Voor jullie scheidingsdossier moeten er zeer duidelijke en bij voorkeur schriftelijke afspraken gemaakt worden over hoe de verdeling van de netto opbrengst van de verkoop van de woning zal gebeuren.

Om de netto opbrengst te bepalen moeten er waarschijnlijk eerst een aantal dingen berekend worden, zoals bijvoorbeeld:

  • De nog uitstaande hypothecaire schuld aan de bank
  • Een eigen inbreng zoals bv. uit schenkingen of erfenissen
  • De kosten van het te koop stellen van de woning (ereloon van de makelaar en de kosten van de verplichte controles en attesten)
  • Eventuele kosten voor het vervroegd aflossen van de hypotheek

Voor de berekening van de waarde van het huis, kunt u een waardebepaling laten maken bij onze erkende makelaars.

Periode tussen scheiding en verkoop huis

Regelingen die ook moeten getroffen worden tijdens de periode dat de woning te koop staat, zijn:

  • Wie blijft er in de woning wonen?
  • Spreken jullie een bewonersvergoeding af of niet?
  • Hoe worden de eigenaarskosten zoals bv. de afbetaling van de hypothecaire lening, de woningverzekering, de onroerende voorheffing, onderhoud en eventuele herstellingen geregeld?
  • Wie betaalt de bewonerskosten zoals nutsvoorzieningen of TV en internet?

Huis uitkopen van partner

Indien één van jullie tijdens de procedure of na de scheiding in de woning blijft wonen, terwijl jullie nog samen eigenaar zijn, dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden over het beheer van de woning en de kosten: Wie zal wat betalen, wanneer en hoeveel?

In dit scenario is het ook zeer gebruikelijk dat er een bewonersvergoeding wordt betaald door diegene die in de woning blijft, als deze bijvoorbeeld geen deel van de lening overneemt. De bewoner kan immers ook genieten van voordelen in natura. Maar hoeveel moet je betalen? Je kan bijvoorbeeld de marktconforme huurprijs nemen of de samengetelde woonkost van beide partijen delen door twee.

Als je je ex-partner wilt uitkopen, dien je rekening te houden met onder andere de waarde van de woning. Als je gaat scheiden, doe je er best aan om een onafhankelijke schatter of erkend vastgoedmakelaar aan te stellen die de waarde van het huis bepaald.

Voor een waardebepaling via een van onze erkende makelaars kan je hier terecht.

Naast de waarde van het huis, dienen jullie ook rekening te houden met de saldo van de hypotheek, mocht deze aanwezig zijn. Vervolgens is de eigen inbreng van jou of je ex-partner belangrijk om mee te nemen in de berekening van het uitkopen van uw partner voor het huis.

Uitkopen woning berekenen

Jan en Jeanne gaan scheiden.
Huidige waarde van hun woning = 350.000€
Saldo van de lopende hypotheek = 250.000€
Jeannes eigen inbreng = 50.000€
Jans inbreng = 35.000€

 350.000 (waarde woning)
– 250.000 (saldo hypotheek)
= 100.000 (te verdelen saldo)

Indien Jan en Jeanne zouden beslissen om het pand te verkopen en de hypotheek volledig terugbetalen, blijft er dus nog 100.000€ over.

Als je dit in twee gelijke helften verdeeld, zou ieder van hen bij de scheiding 50.000€ krijgen.

Het verschil tussen Jeannes eigen inbreng en die van Jan is 15.000€ (in Jeannes voordeel).

Dit zou erop neerkomen dat Jeanne bij een normale verkoop en vereffening recht zou kunnen hebben op 57.500 € (50.000 € + 7.500 €) en Jan op 42.500 € (50.000 € – 7.500€).

De woning in onverdeeldheid houden, is dat ook mogelijk?

Blijven jullie na de scheiding nog samen eigenaar van de woning mits duidelijk afgesproken voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de periode van gezamenlijk behoud van de woning. Hier spreken we dan over de woning in onverdeeldheid houden.

In een akte bij de scheidingsoverkomst dienen deze periode en voorwaarden opgenomen te worden. Wettelijk gezien mag je voor een periode van maximaal 5 jaar deze onverdeeldheid vastleggen. Wil je dit echter verlengen, dan moet er een nieuwe akte opgemaakt worden. Wanneer je dan weer vroeger uit de onverdeeldheid wil stappen is dit altijd mogelijk mits gezamenlijk akkoord.

Het is zeer belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt hoe de vereffening en verdeling van de woning NA de periode van onverdeeldheid zal geregeld worden.

Voor meer informatie over de diensten van een makelaars bij het verkopen van je woning bij scheiding neem je best contact op met Axel Lenaerts makelaars.

Axel Lenaerts makelaars kan je ook helpen in de zoektocht naar een nieuwe (tijdelijke) huur- of koopwoning. Schrijf je in op onze website om op de hoogte te blijven van ons huur- en koopaanbod!