Huis verkopen na scheiding

Wanneer jij en je partner besluiten om te scheiden, moeten er heel wat zaken geregeld worden betreffende de woning. Is er besloten om een van de twee uit te kopen, of willen jullie het huis verkopen na de scheiding? Je kan dit zelf doen of je laten bijstaan door een vastgoedmakelaar. Voor jullie scheidingsdossier moeten er zeer duidelijke en bij voorkeur schriftelijke afspraken gemaakt worden over hoe de verdeling van de netto opbrengst van de verkoop van de woning zal gebeuren.

Om de netto opbrengst te bepalen moeten er waarschijnlijk eerst een aantal dingen berekend worden, zoals bijvoorbeeld:

  • De nog uitstaande hypothecaire schuld aan de bank
  • Een eigen inbreng zoals bv. uit schenkingen of erfenissen
  • De kosten van het te koop stellen van de woning (ereloon van de makelaar en de kosten van de verplichte controles en attesten)
  • Eventuele kosten voor het vervroegd aflossen van de hypotheek

Voor de berekening van de waarde van het huis, kunt u een waardebepaling laten maken bij onze erkende makelaars.

Periode tussen scheiding en verkoop huis

Regelingen die ook moeten getroffen worden tijdens de periode dat de woning te koop staat, zijn:

  • Wie blijft er in de woning wonen?
  • Spreken jullie een bewonersvergoeding af of niet?
  • Hoe worden de eigenaarskosten zoals bv. de afbetaling van de hypothecaire lening, de woningverzekering, de onroerende voorheffing, onderhoud en eventuele herstellingen geregeld?
  • Wie betaalt de bewonerskosten zoals nutsvoorzieningen of TV en internet?

Huis uitkopen van partner

Indien een van beide tijdens de procedure of na de scheiding in de woning blijft wonen, terwijl jullie nog samen eigenaar zijn, dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden over het beheer van de woning en de kosten: wie zal wat betalen, wanneer en hoeveel?

In dit scenario is het ook zeer gebruikelijk dat er een bewonersvergoeding betaald wordt door diegene die in de woning blijft, als deze bijvoorbeeld geen deel van de lening overneemt. De bewoner kan immers ook genieten van voordelen in natura. Maar hoeveel moet je betalen? Je kan bijvoorbeeld de marktconforme huurprijs nemen of de samengetelde woonkost van beide partijen delen door twee.

Als je het huis wilt uitkopen van je partner, dien je rekening te houden met onder andere de waarde van de woning. Als je gaat scheiden, doe je er goed aan om een onafhankelijke schatter of erkend vastgoedmakelaar aan te stellen die de waarde van het huis bepaalt.

Voor een waardebepaling via een van onze erkende makelaars kun je hier terecht.

Naast de waarde van het huis, hou je best ook rekening met het saldo van de hypotheek, mocht deze aanwezig zijn. Vervolgens is de eigen inbreng of die van je ex-partner belangrijk om mee in de berekening te nemen tijdens het uitkopen van uw partner voor jullie huis.

Uitkopen woning berekenen

Jan en Jeanne gaan scheiden.
Huidige waarde van hun woning = € 350.000,00
Saldo van de lopende hypotheek = € 250.000,00
Jeannes eigen inbreng = € 50.000,00
Jans inbreng = € 35.000,00

 € 350.000,00 (waarde woning)
– € 250.000,00 (saldo hypotheek)
= € 100.000,00 (te verdelen saldo)

Indien Jan en Jeanne zouden beslissen om het pand te verkopen en de hypotheek volledig terugbetalen, blijft er dus nog € 100.000,00 over.

Als je dit in twee gelijke helften verdeeld, zou ieder van hen bij de scheiding € 50.000,00 krijgen.

Het verschil tussen Jeannes eigen inbreng en die van Jan is € 15.000,00 (in Jeannes voordeel).

Dit zou erop neerkomen dat Jeanne bij een normale verkoop en vereffening recht zou kunnen hebben op € 57.500,00  (€ 50.000,00 + € 7.500,00) en Jan op € 42.500,00 (€ 50.000,00 – € 7.500,00).

De woning in onverdeeldheid houden, is dat ook mogelijk?

Blijven jullie na de scheiding nog samen eigenaar van de woning mits duidelijke afspraken, zoals bijvoorbeeld de periode van gezamenlijk behoud van de woning. Hier spreken we dan over de woning in onverdeeldheid houden.

Deze periode en voorwaarden moeten opgenomen worden in een akte bij de scheidingsoverkomst. Wettelijk gezien mag je voor een periode van maximaal 5 jaar deze onverdeeldheid vastleggen. Wil je dit echter verlengen, dan moet er telkens een nieuwe akte opgemaakt worden. Wanneer je dan weer vroeger uit de onverdeeldheid wil stappen, is dit altijd mogelijk mits gezamenlijk akkoord.

Het is zeer belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt hoe de vereffening en verdeling van de woning na de periode van onverdeeldheid geregeld zal worden.

Voor meer informatie over de diensten van een makelaars bij het verkopen van je woning bij scheiding neem je contact op met Axel Lenaerts makelaars.

Axel Lenaerts makelaars kan je ook helpen in de zoektocht naar een nieuwe (tijdelijke) huur- of koopwoning. Schrijf je in op onze website om op de hoogte te blijven van ons huur- en koopaanbod!