Wat kost een elektrische keuring?

De kost voor het keuren van een elektrische installatie voor verkoop varieert tussen de €100,00 en €250,00. De kostprijs is afhankelijk van het bouwjaar en eventuele renovatie van de elektrische installatie, het aantal elektrische tellers en het al dan niet aanwezig zijn van situatieschetsen, plannen of een eendraadschema.

Bovendien hanteren de verschillende controle-instanties ook uiteenlopende tarieven. De controleur kijkt de elektrische installatie na en maakt een keuringsverslag op. Een elektrische keuring is verplicht bij de verkoop van een vastgoed, een huis of appartement. Indien je nog niet over een keuringsattest beschikt, dient de verkoper bij de verkoop een nieuw attest aan te vragen. Eens gekeurd blijft het verslag 25 jaar geldig tenzij de nieuwe eigenaar veranderingswerken aan de elektriciteitsinstallatie uitvoert. Indien een installatie afgekeurd wordt, dient deze te worden herkeurd binnen de 18 maanden na de verkoop.

Indien je meer informatie over de kostprijs van een elektrische keuring voor verkoop wenst, kun je rekenen op de experts van Axel Lenaerts makelaars.