Wat zijn de kosten van de syndicus bij verkoop?

De gemiddelde kostprijs bij een syndicus bedraagt tussen 100€ en 250€. Sommigen leveren dit zelfs gratis af. De kostprijs voor de levering van deze verplichte documenten wordt vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars van het appartementsgebouw.

Vooraleer je een appartement wenst te verkopen, vraag je een aantal documenten op bij de syndicus. De wet somt de informatie op die je moet opvragen. Het gaat o.a. om informatie over de middelen die ‘in kas’ zijn aan voorschotten of reservemiddelen, het bedrag van eventuele achterstallen die de verkoper nog moet betalen, de verslagen van de algemene vergadering van de voorbije drie jaar, de periodieke afrekeningen van de lasten van de voorbije twee jaar, enz.

Deze informatie is verplicht en dient aanwezig te zijn bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst. De syndicus is verplicht de eigenaar de informatie te bezorgen binnen de 15 dagen. Laat de syndicus niets van zich horen binnen deze termijn, dan deel je dit mee aan de koper.