Wat kost een OVAM bodemattest?

De kost voor de aanvraag van een OVAM bodemattest wordt bepaald door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De kostprijs van een bodemattest bedraagt heden 52 euro per kadastraal perceelnummer of 209 euro als je een bodemattest voor een deel van een perceel aanvraagt.

Bij de verkoop van een perceel grond (let op: dit is ook het geval bij de verkoop van een huis of appartement) moet de verkoper over een bodemattest beschikken bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst. OVAM bezorgt de verkoper een attest binnen de 15 tot maximaal 60 dagen na ontvangst van een ontvankelijke aanvraag.

Een bodemattest geeft weer of de OVAM beschikt over relevante gegevens over de bodemkwaliteit van het te verkopen perceel. Dat is het geval als een grond is opgenomen in het grondeninformatieregister (GIR).

Een grond wordt opgenomen in het GIR als de OVAM relevante bodemonderzoeksgegevens krijgt, of informatie over de aanwezigheid van activiteiten met een risico tot bodemverontreiniging, een melding van een schadegeval…

In het beste geval beschikt OVAM niet over relevante gegevens over de bodemkwaliteit van het te verkopen perceel en kan de verkoop gewoon doorgaan zonder dat er oriënterende bodemonderzoeken of dergelijke moeten gebeuren. Indien deze wel moeten gebeuren, is de kost daarvan behoudens andersluidende afspraak voor de verkoper.

Indien je meer informatie over het OVAM bodemattest wenst, kun je rekenen op de experts van Axel Lenaerts makelaars.