Wat kost een stedenbouwkundig uittreksel of stedenbouwkundige-inlichtingen?

Afhankelijk van de gemeente of stad waar het vastgoed gelegen is kost de aanvraag van een stedenbouwkundige inlichting of – uittreksel tussen de € 25,00 en € 150,00. Dit attest wordt afgeleverd door de stedenbouwkundige overheid van de stad of gemeente en is verplicht bij de verkoop van vastgoed (zowel grond als gebouwen) in Vlaanderen.

De stedenbouwkundige inlichtingen zijn een geheel van informatie die door de stad of gemeente met betrekking tot het te verkopen huis, appartement of grond worden opgelijst. Er wordt verduidelijkt welke gewestelijke, provinciale of gemeentelijke voorschriften van toepassing zijn op het te verkopen perceel. Vraag dit document aan vooraleer u start met de verkoop van uw huis. Het verkrijgen van stedenbouwkundige inlichtingen kan soms meerdere maanden op zich laten wachten en zonder kan de vastgoedmakelaar of de notaris geen rechtsgeldige verkoopovereenkomst opmaken.

Indien je meer informatie over het stedenbouwkundig uittreksel wenst, gelieve je te wenden tot de experts van Axel Lenaerts makelaars.