Wat kost het verkopen van je huis?

In principe is de verkoop van Belgisch vastgoed voor de verkoper kosteloos. Die betaalde immers reeds bij de aankoop ervan. De koper van een woning betaalt de notaris en de geheven registratierechten en/of btw in principe bij akte. Indien koper en verkoper elk een andere notaris kozen, delen ze het ereloon dat de koper betaalt. En toch zul je bij een huis verkopen tegen kosten aanlopen. De kosten die de verkoper betaalt bij de verkoop van vastgoed zijn het gevolg van de verplichte documenten, die door verschillende recente en minder recentere wetgeving de kop opsteken. Denk maar aan het EPC verplicht voor woningen, het OVAM-attest verplicht bij de verkoop van een perceel grond, of het keuringsattest van de elektrische installatie.

Bijkomende kosten voor de verkoop

De kost van deze attesten en verplichtingen noemen we de bijkomende kosten. Deze groep vormt stilaan een niet te onderschatten kostenpost, samen begroot op een € 700,00 à € 1.100,00. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn bijvoorbeeld:

Vroeger werden deze kosten bij akte weleens naar de koper doorgeschoven. Intussen kwamen de notarissen overeen dat deze kosten behoren tot de leveringsplicht van de verkoper en niet zomaar meer mogen doorgerekend worden aan de koper. Intussen werd ook de verrekening van het makelaarsereloon ingesnoerd door het beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). In principe mag het ereloon van de vastgoedmakelaar niet doorgerekend worden aan de koper, daar de opdracht tot de bemiddelingsopdracht werd gegeven door de verkoper, tenzij er tussen partijen een duidelijk schriftelijke overeenkomst hierover bestaat.

Indien je meer informatie over de bijkomende kosten voor de verkoop van uw huis of appartement wens, kun je rekenen op de experts van Axel Lenaerts makelaars.

Wat kost een energieprestatiecertificaat?

De kost voor het opmaken en verkrijgen van een EPC attest varieert tussen de € 100,00 en € 350,00. De kostprijs is afhankelijk van de grootte van het vastgoed, het bouwjaar en het al dan niet aanwezig zijn van plannen of een degelijk postinterventiedossier.

Lees meer

Wat kost een keuring elektrische installatie?

De kost voor het keuren van een elektrische installatie voor verkoop varieert tussen de € 100,00 en  € 250,00. De kostprijs is afhankelijk van het bouwjaar en eventuele renovatie van de elektrische installatie, het aantal elektrische tellers en het al dan niet aanwezig zijn van situatieschetsen, plannen of een eendraadschema.

Lees meer

Wat kost een stedenbouwkundig uittreksel of stedenbouwkundige-inlichtingen?

Afhankelijk van de gemeente of stad waar het vastgoed gelegen is kost de aanvraag van een stedenbouwkundige inlichting of – uittreksel tussen de € 25,00 en € 150,00. Dit attest wordt afgeleverd door de stedenbouwkundige overheid van de stad of gemeente en is verplicht bij de verkoop van vastgoed (zowel grond als gebouwen) in Vlaanderen.

Wat kost een OVAM bodemattest?

De kost voor de aanvraag van een OVAM bodemattest wordt bepaald door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De kostprijs van een bodemattest bedraagt heden 52 euro per kadastraal perceelnummer of 209 euro als u een bodemattest voor een deel van een perceel aanvraagt.

Lees meer

Wat is de kostprijs van de inlichtingen syndicus betreffende de appartementsmede-eigendom vóór de verkoopovereenkomst (zoals in art 577.11 BW)”?

De gemiddelde kostprijs bij een syndicus bedraagt tussen € 100,00 en € 250,00. Sommigen leveren dit zelfs gratis af. De kostprijs voor de levering van deze verplichte documenten wordt vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars van het appartementsgebouw.

Lees meer

Wat is de kostprijs van een asbestinventaris?

Als je binnenkort een woning verkoopt, zal je verplicht een asbestinventaris moeten laten opmaken. De opmaak van zo’n inventaris door een erkend bedrijf kost tussen de € 250,00 en € 500,00. De maatregel kadert in het plan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij te maken.

Wat is de kostprijs van een woningpas?

Alle verplichte attesten bij de verkoop van uw huis of appartement worden weldra gebundeld in de woningpas, een digitale toepassing waar meteen alle beschikbare gegevens zichtbaar moeten zijn. Deze bundel heet het eengemaakte Vlaamse woningattest, of de woningpas.

Lees meer