Huis laten schatten door Axel Lenaerts

De specialisten van Axel Lenaerts makelaars kunnen uw huis door hun knowhow en ervaring de correcte prijs van uw huis of appartement bepalen.

Samen met u bekijken onze vastgoedmakelaars welke realistische vraagprijs voor uw huis of appartement kan gesteld worden om uw woning ook effectief verkocht te krijgen!

Hoeveel is mijn huis waard?

Hoeveel uw huis waard is, hangt af van verschillende factoren. Vanaf het moment dat uw huis wordt ondergaan aan een waardebepaling, wordt dit door de taxateur gezien als onroerend goed.

Er spelen heel wat factoren mee in de bepaling van waarde. De 3 belangrijkste waardebepalers van onroerende zijn: Ligging, Ligging en ligging. Locatie is zeer belangrijk maar ook de afwerkingsgraad, constructiemethoden, leeftijd, typologie of indeling kunnen doorslaggevend of bepalend zijn. Hou ook rekening met financiële factoren zoals de tijdswaarde van geld. Hoe sneller u uw woning verkoopt hoe sneller u uw middelen kan herfinancieren of herbeleggen in een ander project.

Onderbouwde waardebepaling door onze experts

Op basis van deze 3 schattingsmethodes kan de waarde van uw woning worden bepaald :

  • Via de nieuwbouwwaarde en de venaliteitsaftrek tot een waardebepaling komen
  • Via het huurrendement in brutovorm tot een marktwaarde komen
  • Op basis van vergelijkende gegevens de verkoopprijs bepalen

Op te merken valt dat de waarde niet noodzakelijk overeenkomst met de prijs die voor een huis betaald wordt. Een koper kan immers om velerlei redenen bereid zijn om een hogere prijs te geven dan de bepaalde waarde. Omgekeerd kan een verkoper in bepaalde omstandigheden bereid zijn  of verplicht zijn een lagere prijs te aanvaarden.

In de economie is dus de waarde de eigenschap van een goed, die de mate weergeeft waarin het goed beantwoordt aan een behoefte of een verlangen. Verhandelbare goederen bezitten een ruilwaarde. Zaken die niet verhandelbaar zijn een gebruikswaarde.

Gratis uw huis laten schatten!

Wilt u uw huis of appartement gratis laten schatten, dan zit u goed bij Axel Lenaerts! Een waardebepalingsexpert van Axel Lenaerts makelaars komt geheel vrijblijvend bij u langs. U ontvangt van ons steeds een onderbouwde waardebepaling van uw huis. Het schatten van onroerende goederen lijkt soms eenvoudig maar dit is slechts schijn. Ervaring is onontbeerlijk. De vastgoedmarkt is namelijk een niet gereguleerde markt, bestaande uit vele deelmarkten die eng begrensd zijn naar type, ouderdom, gebruik en ligging. Elk onroerend goed is uniek.

Indien u meer informatie over de waarde van uw woning voor verkoop of verhuur, gelieve je te wenden tot de experts van Axel Lenaerts makelaars.