Wat is EPB?

EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat. Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt of een melding gedaan wordt, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd.

Doorgaans spreekt men bij EPB over het E-peil. Het E-peil is niet hetzelfde als de EPC waarde. Het E-peil wordt berekend bij het ontwerpen van een nieuwbouw woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Het E-peil is een dimensieloos getal.

Om te voldoen aan de regelgeving is het niet enkel voldoende om een E-peil te halen dat lager dan of gelijk aan de norm is. Bijkomend is er een maximaal K-peil, maximale U-waarden en minimale R-waarden, en dient er een minimaal ventilatiedebiet per leefruimte te worden gehaald. Voor woningen geldt sinds 2012 ook een maximale energiebehoefte van 70 kWh/m².

De normen zijn eveneens afhankelijk van het type gebouw. Zo gelden er voor scholen andere eisen dan voor industriegebouwen en voor woningen.

Voor wooneenheden zijn de onderstaande E-peilnormen van toepassing. Het jaar waarin u een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd hebt, bepaalt de EPB-eisen en dus niet het jaar waarin de vergunning goedgekeurd is.

Datum aanvraag bouwvergunning
voor nieuwbouw (of gelijkwaardig)
Maximaal E-peil
van 2006 tot eind 2009 E100
van 2010 tot eind 2011 E80
van 2012 tot eind 2013 E70
van 2014 tot eind 2015 E60
van 2016 tot eind 2017 E50
van 2018 tot eind 2019 E40
2020 E35
2021 E30

Indien je meer informatie over het EPC attest voor verkoop (en/of verhuur) of EPB wenst, kun je rekenen op de experts van Axel Lenaerts.