EPC keuring

EPC staat voor EnergiePrestatieCertificaat. Een EPC attest is verplicht bij het te koop en te huur stellen van woonhuizen, appartementen, studio’s… Info over EPC keuringen, wat een EPC inhoudt en wat de kosten zijn van een Energie Prestatie Certificaat, leest u in dit artikel. U vindt hier onder meer info over:

Wat is een EPC?

EPC is niet hetzelfde als EPB. Het E-peil bij een EPB is niet hetzelfde als de EPC waarde. Waar het EPC gebruikt wordt voor het beoordelen van bestaande gebouwen, woningen, huizen en appartementen, wordt de EPB gebruikt om nieuwe gebouwen te evalueren. EPC en EPB zijn begrippen uit de Vlaamse ‘Energieprestatieregelgeving’. Deze werd ingegeven door de Europese 2002/91/CE-norm (EPBD) opgelegd door Europese Unie. De praktische uitwerking van en controle op deze regelgeving wordt gestuurd door het Vlaams Energieagentschap (VEA). Brussel en Wallonië hebben een verschillende maar gelijkaardige regelgeving.

Voor nieuwbouwwoningen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend na 1 januari 2006 moet er een EPB-berekening worden opgesteld. Bij de EPB-berekening wordt er een “energiecertificaat bij bouw” opgemaakt en het is dus niet nodig om nog een extra EPC te laten opmaken. Werd de bouwaanvraag voor de nieuwbouwwoning aangevraagd voor 1 januari 2006 moet er geen EPB-berekening worden uitgevoerd en is het noodzakelijk om een EPC te laten opstellen.

Waar staat EPC voor?

De EPC-score geeft de energiezuinigheid van de woning aan en wordt uitgedrukt in kWh/m² jaar. Het kengetal (EPC waarde of -score) drukt uit hoeveel energie een woning verbruikt per vierkante meter per jaar. Hoe lager het energieverbruik is, hoe lager de EPC waarde zal zijn, dus hoe beter het resultaat van het energieprestatiecertificaat is.

Voor de berekening van dit energieverbruik wordt enkel rekening gehouden met twee energieverbruikers: de verwarmingsinstallatie en de warmwaterinstallatie. Eventuele energieproductie wordt in ook in rekening gebracht, zoals zonnepanelen en een zonneboiler. Er wordt dus alleen rekening gehouden met de karakteristieken van de woning en niet met het ‘bewonersgedrag’ (zoals bijvoorbeeld het verbruik van een koelkast of verlichting). Op die manier kunnen de woningen objectief met elkaar vergeleken worden.

Hoe wordt een EPC opgemaakt?

De energiedeskundige type A moet ter plaatse langskomen om de woning te inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie… De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld aan de erkende energiedeskundigen type A.

Hoe en waar kan ik een EPC aanvragen?

Een EPC attest kan enkel opgemaakt worden door een gecertificeerde energiedeskundige type A.

Indien je meer informatie over het aanvragen van een EPC attest gelieve je te wenden tot de experts van Axel Lenaerts makelaars. Zij kunnen een attest voor u aanvragen.

Wat is de kostprijs van een EPC?

De kost voor het opmaken en verkrijgen van een EPC attest varieert tussen de 100,00 € en 350,00 €. De kostprijs is afhankelijk van de grootte van het vastgoed, het bouwjaar en het al dan niet aanwezig zijn van plannen of een degelijk postinterventiedossier.

Lees meer

Wat is een goede EPC waarde?

Volgens het certificaat vallen woningen met een EPC waarde van 180 of lager binnen de huidige nieuwbouweisen wat energieverbruik betreft. Een kengetal van 180 of lager kan u anno 2017 dus als goed beschouwen. Maar dit geldt niet altijd.

Lees meer

Waarom heeft een huis of appartement met elektrische verwarming een hoge EPC score?

Hoewel elektrisch verwarmen met nachtaccumulatie financieel voordelig kan zijn in goed geïsoleerde appartementen, wordt het enorm afgestraft in de EPC waarde en dat geeft niet altijd een correct beeld.

Lees meer

Is er een maximale EPC waarde?

Hoewel de schaal op een EPC certificaat tot 700 loopt, is er geen écht einde aan de schaal. Stel dat er gaten in uw dak zitten dan zou u bij wijze van spreken gemakkelijk voorbij de 700 gaan. Het theoretische einde zou dus liggen bij het kengetal dat je uitkomt wanneer uw huis geen muren, vloer noch dak zou hebben.

Lees meer

Wat is EPB?

EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat. Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd.

Lees meer