Elektriciteitskeuring

Elektriciteitskeuring

Sinds 1 juli 2008 is de eigenaar van een oudere woning of appartement verplicht om bij de verkoop een elektrische keuring te laten uitvoeren. De keuring heeft enerzijds tot doel om de koper in te lichten omtrent de staat van de bestaande elektrische installatie en anderzijds wenst de overheid de kwaliteit van de oude installaties te verbeteren.

Als u een huis of appartement verkoopt met een elektrische installatie die in gebruik werd genomen vóór 1 oktober 1981, een oudere woning dus, dan ben je verplicht om een keuring van je elektrische installatie te laten uitvoeren. Enkel als u al een gelijkvormigheidsverslag gebaseerd op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) hebt, is dit niet nodig.

De verplichte keuring mag enkel gebeuren door de erkende controleorganismen(externe website). Het keuringsattest moet je bij de verkoop kunnen voorleggen.

De controleur kijkt de elektrische installatie na en maakt een keuringsverslag op.

  • Het attest of keuringsverslag wordt bij de officiële verkoopakte gevoegd.
  • Zonder het keuringsverslag kan de verkoop niet doorgaan.
  • Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.

Hoe lang is de keuring geldig?

Eens de installatie gekeurd is, moet de installatie om de 25 jaar herkeurd worden. Wanneer de installatie niet in orde is, moet deze binnen de 12 maanden in orde gebracht worden en herkeurd worden door hetzelfde keuringsorganisme, ongeacht of je verkoopt of niet. Het attest van de eerste keuring of herkeuring volstaat bij de verkoop van de woning. Zonder het attest kan de verkoop niet doorgaan.

Wanneer heb ik een elektriciteitskeuring nodig?

Je hebt dus enkel een keuringsattest nodig indien je niet (meer) beschikt over een geldig keuringsattest. Het keuringsverslag dient aanwezig te zijn, ten laatste op het tijdstip van het verlijden van de akte.

Lees meer

Is een elektriciteitskeuring verplicht?

JA. Bij de verkoop van een woning of appartement, dient de elektrische installatie van de verkochte wooneenheid gekeurd te worden door een erkend keuringsbureau.

Bij een niet-conform verslag mag de woning alsnog verkocht worden.

Lees meer

Wat kost een elektriciteitskeuring?

Je mag rekenen op een kost voor een elektriciteitskeuring tussen de 100 – 250 euro per keuring. Een ééndraadsschema en situatieplan dienen aanwezig te zijn op het moment van keuring. Zo niet, zal dit aanleiding geven tot een negatief controleverslag en extra kosten voor de opmaak van deze documenten.

Lees meer